Allmenngjøring i Oslo

Tariffnemnda har 29. juni 2005 fastsatt forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen.

På bakgrunn av en begjæring fra LO har Tariffnemnda truffet vedtak om å allmenngjøre deler av Fellesoverenskomsten for byggfag i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold og Landsoverenskomsten for elektrofagene i fylkene Oslo og Akershus. Lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskriften vil gjelde som minstevilkår for alle arbeidstakere i byggesektoren, innenfor forskriftens virkeområde. Forskriften trer i kraft 1. september 2005. Forskriften er lagt ut på internett: http://odin.dep.no/asd/norsk/dep/p10001237/p10001255/bn.html