Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

- Alle som arbeider i byggenæringen skal behandles skikkelig og med respekt

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) sier han er kjent med saken rundt Fagarbeideren AS, og han understreker at alle som arbeider i byggenæringen skal behandles skikkelig og med respekt og de skal ha lønn henhold til avtaler og regelverk.

– BNL forventer at spillereglene følges, og vi har i mange år arbeidet med å forbedre systemer slik at de som velger sine samarbeidspartnere får best mulig tilgang til informasjon i sanntid. StartBANK er et slikt system som vi anmoder alle om å bruke, sier Sandnes.

Han forteller videre at BNL er opptatt av å få på plass lovregler og ikke minst en praksis der informasjon bedre kan deles slik at mest mulig informasjon forefinnes i sanntid.

– Forrige uke varslet også myndigheten at det fra 1. april blir innført et konkurskaranteneregister. Det er positivt og noe næringen har etterspurt over en lengere tid. Ved å oppgi etternavn og fornavn skal man kunne få vite om personen har blitt ilagt konkurskarantene tidligere, sier Sandnes.

– Så er det slik at selv om man har systemer som vi etterspør så er det alltid valg som skal tas i prosjektene. Derfor må garden være høyt oppe og BNL har også på sine hjemmesider anbefalinger som vi anbefaler blir brukt når man skal velge sine samarbeidspartene, påpeker Sandnes.