Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Aldri utlært - slik går du frem om du vil ta fagbrev i voksen alder

Nesten halvparten av de som tok fagbrev i fjor, var i kategorien «voksne». – I dagens arbeidsmarked må man lære hele livet, mener arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 

I den siste papirutgaven av Byggeindustrien kan du lese flere historier om arbeidstakere som har vært i yrkeslivet lenge, men som har valgt å ta fagbrev i voksen alder.

De neste dagene vil vi publisere flere av artiklene her på bygg.no, blant annet historien om Bega, Piotr og Mariusz som har tatt fagbrev etter å ha bygget stillas i til sammen 60 år.

De tre stillasbyggerne er på ingen måte alene.

I 2019/2020-skoleåret ble det avlagt nesten 27.000 fagbrev i Norge, hvorav nærmere 12.000 var i kategorien «voksne» – det vil si over 25 år.

Helse- og oppvekstfag er størst, mens bygg- og anleggsfag kommer på en andreplass.

2.400 voksne avla fagbrev innenfor bygg og anleggsteknikk dette skoleåret, og omtrent det samme i de to foregående årene.

– Det er ikke helt uvanlig at personer i voksen alder velger å ta fagbrev. Det er riktignok vanskelig å finne gode tall for de over 40, men når vi snakker om voksne over 25 år, så ser vi at fire ti fagbrev som avlegges tas av personer i denne kategorien, sier leder for direktoratet Kompetanse Norge, Sveinung Skule til Byggeindustrien.

Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge. Foto: Per Kristian Lie Løwe

Men selv om det er vanskelig å oppdrive tall for de over 40 år, så viser den internasjonale spørreundersøkelsen PIAAC at Norge ligger høyest blant de nordiske landene når det gjelder å ta formell videreutdanning blant de eldste (gruppen 55-61 år).

– Dette er en utrolig viktig måte for det norske arbeidslivet å få tilført sentral kompetanse på, og det er kjempeviktig at bedrifter i byggenæringen legger til rette for det – særlig gjennom ordningen som heter praksiskandidatordningen. Dette er en modell der man med fem års relevant arbeidserfaring kan ta en tverrfaglig eksamen som gjør at du kan gå opp til fagbrev raskere enn normalveien med to år skole og to år lærlingtid, sier Skule.

Statsråden: Etterspørselen etter fagarbeidere vokser

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

At voksne ufaglærte tar steget inn i det faglærtes rekker er godt nytt for AS Norge, mener arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi vet at etterspørselen etter fagarbeidere fortsetter å vokse i årene som kommer, og da er det utelukkende positivt at flere arbeidstakere i voksen alder bestemmer seg for å ta fagbrevet. Man blir aldri for gammel for å styrke sine kvalifikasjoner og ferdigheter. I dagens arbeidsmarked må man lære hele livet, og derfor mener jeg at det å ta et fagbrev i voksen alder er et eksempel til etterfølgelse, sier Torbjørn Røe Isaksen til Byggeindustrien.

Han sier mange bedrifter og arbeidsgivere allerede er flinke til å legge til rette for at de ansatte kan ta ulike former for opplæring og utdanning gjennom jobben, men håper enda flere kaster seg på.

– Jeg tenker i alle fall at det er motiverende for den enkelte å jobbe i et selskap som legger til rette for at man hele veien kan lære noe nytt, for ikke å snakke om at en godt kvalifisert arbeidsstokk fort blir et konkurransefortrinn for bedriften, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Tenker du å ta fagbrev? Slik går du frem

Råd til personer i voksen alder som skal ta fagbrev:

 • Det er et fylkeskommunalt ansvar å tilby videregående opplæring, også fagbrev. Ta kontakt med din fylkeskommune og undersøk dine muligheter . Bruk veilederne «veien til fagbrev» som du finner på nettstedet Veientilfagbrev.no.
 • Undersøk om bedriften kan tilby opplæring. Mange bedrifter tilbyr sine ansatte dette
 • Realkompetansevurdering opp mot aktuelt fagbrev. Fylkene skal tilby realkompetanse og ha informasjon om dette. Det er ikke alltid like lett å finne god informasjon om dette, men ta kontakt med karrieresenter eller karriereveiledning.no
 • Bevisstgjøring av egen kompetanse og motivasjon for å ta fagbrev. Er det noe du har gjort tidligere som er overførbart til yrket? Dette kan du få hjelp til å reflektere rundt hos eks. Karrireveiledning.no

Voksnes rett til videregående utdanning:

 • Voksne over 25 år kan ha rett til videregående opplæring hvis de ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Voksne som har rett til opplæring, har også rett til å få en realkompetansevurdering.
 • Voksne kan få opplæring på videregående skole og inngå lærekontrakt med lærebedrifter for å ta fag- eller svennebrev. Opplæringen kan følge hovedmodellen som for ungdom med to år i skole og to år som lærling, men voksne tegner ofte lærekontrakt for hele opplæringsløpet. Voksne med rett til opplæring skal få tilbud om realkompetansevurdering slik at opplæring blir avkortet og tilpasset opplæringsbehovet. Tidligere skolegang og praksis i det aktuelle faget kan gi kortere tid som lærling.
 • Dersom du ikke har rett til videregående opplæring for voksne, kan du likevel få tilbud om opplæring dersom du er kvalifisert og det er ledige plasser.

Mer om voksnes muligheter for fag og yrkesopplæring finner du her

Veier til fagbrev

Det finnes flere aktuelle veier til yrkeskompetanse på videregående nivå. For nærmere opplysninger om veiene kan du kontakte fylkeskommunen din. Din alder og arbeidserfaring kan påvirke hvilke veier som er aktuelle for deg.

Bruk veilederen «Veien til fagbrev» for å sette deg inn i mulighetene.

Eksempler på ordninger for deg med relevant arbeidserfaring:

 • Praksiskandidat
  Praksiskandidatordningen er for deg som har mye arbeidserfaring, men mangler teori for å få fag- eller svennebrev. Dette er et alternativ til lærlingeordningen, med voksne som målgruppe. Vær obs på at dette er en dokumentasjonsordning, og ikke en opplæringsordning.
 • Fagbrev på jobb
  Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.
  Ikke alle fylker tilbyr dette, og tilbudet vil også variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Du må derfor sjekke om dette er mulig for deg.

Eksempel på ordning for deg uten relevant arbeidserfaring

 • Full opplæring i bedrift
  Dette er en yrkesfaglig vei til fag- eller svennebrev for deg som vil eller må ta hele opplæringstiden i bedrift, og ikke på skole. Det kan for eksempel være deg som har mistet retten til videregående opplæring og dermed ikke blir prioritert til skoleplass.
 • Det er viktig å være klar over at selv om du ikke har rett til videregående opplæring, kan du likevel få skoleplass dersom det er ledige plasser.
 • Du må selv finne en bedrift som er godkjent lærebedrift i faget, og som ønsker å gi deg opplæring. Hjelp til å finne lærebedrift finner du her.

(Kilde: Kompetanse Norge)