Akselsen har sluttet i J.B. Ugland Eiendom - uenig om veien videre

Jill Akselsen fratrådte nylig som administrerende direktør i J.B. Ugland Eiendom.

Hun sluttet som følge av uenighet om retningen videre for selskapet, skriver J.B. Ugland Eiendom i en pressemelding.

- Diskusjonen har avdekket at styret og jeg har ulikt syn på hvordan selskapet skal drives og utvikles i årene fremover, og da er den naturlige konsekvensen at vi skiller lag, sier Akselsen i meldingen.

- Jeg er stolt over å ha ledet eiendomskonsernet de siste tre årene, og over den utviklingen som selskapet har vært gjennom i denne fasen, legger hun til.

- Vi takker Jill for innsatsen og det hun har tilført J.B. Ugland Eiendom i disse tre årene og ønsker henne lykke til videre, sier styreleder Johan Martin Ugland i samme melding.

Selskapet opplyser at Ugland ivaretar rollen som daglig leder i J.B. Ugland Eiendom inntil ny daglig leder på plass.

J.B. Ugland Eiendom ivaretar J.B. Ugland-konsernets aktiviteter innen eiendomsutvikling, forvaltning og entreprenørvirksomhet. Selskapet har i dag 22 ansatte , og har til enhver tid pågående prosjekter i sørlandsbyene Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand, samt i Oslo-regionen.