Aker Kværner bygger kullkraftverk i USA

Aker Kværner har sammen med Siemens vunnet en kontrakt for bygging av et kullkraftverk i USA. Det norske industriselskapet fungerer som et konsortium sammen med Siemens.

Konsortiet har underskrevet en rekke kontrakter blant annet for å levere utstyr og bygging av Longview-prosjektet i West Virginia. Kontrakten har en total verdi på 1,3 milliarder dollar, eller om lag 8 milliarder kroner. Aker Kværners individuelle kontrakt er verdt 654 millioner dollar, eller om lag 4 milliarder norske kroner. Longview-prosjektet skal starte opp allerede i februar 2007, og er beregnet å vare i fire år. 1.500 mennesker skal arbeide med prosjektet som blir en av de største investeringene i den amerikanske delstaten noensinne.