Airthings lanserer indikator for virusrisiko.

Airthings lanserer indikator som skal måle risiko for virussmitte

Det norske teknologiselskapet Airthings lanserer onsdag Virus Risk Indicator. Indikatoren skal ifølge selskapet måle om inneklimaet i bygg er gunstig for luftbårne virus.

Indikatoren skal bruke en nyutviklet algoritme som kalkulerer risiko for luftbåren smitte, basert på data fra sensorer som måler CO2, luftfuktighet, ventilasjon og temperatur.

Algoritmen vurdere ifølge en pressemelding ulike faktorer som påvirker innendørs spredning av luftbårne virus, og rangerer deretter risikoen på en skala fra en til ti.

Blant faktorene som kalkuleres er hvor lenge mikrodråper med luftbårne virus kan overleve i luften i byggets lokaler. Indikatoren vurderer også om man bør senke antall mennesker i lokalene, hvor mye frisk luft som bør tilføres og i hvilken grad temperatur og luftfuktighet påvirker de ansattes immunforsvar.

Indikatoren gir brukerne rapporter om luftkvaliteten og faktorer som kan påvirke spredningen av luftbårne virus. Målet er ifølge pressemeldingen at brukerne skal forstå inneklimaet bedre, og gjøre tilpasninger for å redusere risikoen for luftbåren smitte.

‒ Dette er ikke primært et tiltak mot covid-19 spesielt, men mot luftbåren smitte fra virus generelt. Våre kunder vil gjøre alt de kan for å bekjempe smitte, og god ventilasjon er et viktig tiltak. Dette er en tjeneste som kan bidra til å støtte deres innsats for å skape et trygt arbeidsmiljø med et godt inneklima, sier CEO Øyvind Birkenes i Airthings.