Aga tildelt DVH-prisen

Aga Norge ble tildelt DVH-prisen for 2015 på Industriens Motemesse, som ble arrangert 25.-26. mars i Telenor Arena.

DVH-pris John Melby og H J Narum-Hansen

Prisen ble tildelt Aga på grunn av innsatsen for å tilgjengeliggjøre biogass som drivstoff.

Tildeling av DVH-prisen (drift og vedlikehold) er en fast tradisjon på Industriens Motemesse, som ble arrangert for 13de gang siden 1998. Messen arrangeres av handels- og tjenestebedriften TESS. Under årets messe hadde 14 utstillere påmeldt 23 produkter til bedømmelse.

Juryens begrunnelse

Juryen, som ble ledet av Hans-Jørgen Narum-Hanssen fra Proxll, har fokusert på miljø, innovasjon og kostnadsbesparelse som hovedkriterier. I sin begrunnelse for å utrope Aga Norge som vinner sier juryen at Agas biogasskonsept er kortreist energi og god utnyttelse av avfallsressurser som ellers går til spille. Biogass erstatter bruk av fossilt drivstoff og fremtidspotensialet er stort.

Avfall blir drivstoff

Biogassen, som er ren metangass, produseres av offentlig eide avfallsanlegg i Østlandsområdet. Aga har engasjert seg stort som avtaker, distributør og markedsfører. Flere flåter med busser, postbiler og andre nyttekjøretøyer går til daglig på gass fremstilt av kloakk og annet organisk avfall. Staten har foreløpig ikke lansert spesielle stimuli for å gjøre bruken av biogass mer attraktiv. Gassen er ikke utslippsfri, men helt CO2-nøytral. Det er nøytraliteten som er det store miljøpoenget.

De to andre nominerte til årets pris var en ny elektronisk sveiseregulator fra Binzel Norge og en ny akseloppretter fra SKF Norge.