F.v.: Christopher Klepsland, adm.dir. AFRY i Norge og Carl Christian Thodesen, dekan for fakultetet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Foto: Elvin Jamakosmanovic
F.v.: Christopher Klepsland, adm.dir. AFRY i Norge og Carl Christian Thodesen, dekan for fakultetet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Foto: Elvin Jamakosmanovic

AFRY og OsloMet inngår samarbeidsavtale

AFRY har siden 2018 samarbeidet med OsloMet, og nå er samarbeidet formalisert i en avtale.

Avtalen gir mange samarbeidsmuligheter, som for eksempel veiledning, forskningsprosjekter, erfaringsutveksling, praksisplasser for studenter og gjesteforelesninger, skriver AFRY i en pressemelding.

AFRY og OsloMet vil også sammen med andre aktører i bransjen se på hvordan universitetet kan bidra med etterutdanning og kompetanseheving på viktige fagområder.

- Det er utrolig gøy at vi forankrer det gode samarbeidet mellom OsloMet og AFRY. En slik avtale bidrar til å koble akademia og næringsliv tettere sammen, slik at studiene blir mer relevant for studentene og samtidig ivaretar næringslivets behov, sier Carl Christian Thodesen, dekan for fakultetet for teknologi, kunst og design ved OsloMet i meldingen.

Avtalen etablerer også grunnlaget for en viktig nettverksarena. Hittil har OsloMet inngått avtaler med AFRY og Norconsult.

– Vi ønsker flere toneangivende aktører fra bygg- og anleggsbransjen velkommen som samarbeidspartner, både entreprenører og rådgivere. Med de komplekse utfordringene samfunnet står ovenfor så tror jeg erfaringsdeling og samhandling er nøkkelen for å finne de gode løsningene, legger Thodesen til.