Nå starter drivingen av den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen.
Nå starter drivingen av den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen. Foto: Nye Veier.

AF og Nye Veier markerte første salve i milliardprosjekt

Onsdag markerte Nye Veier og AF Gruppen første salve for drivingen av den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen. Tunnelen utgjør en vikitg del av ny E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet.

Ordfører i Øyer kommune, Anne Marie Sveipe, og ordfører i Lillehammer kommune, Hans Olav Sundfør, fikk æren av å fyre av den første salven som markerer at tunneldrivingen er i gang.

Med på markeringen var det også representanter fra bygg- og anleggsbransjen og næringslivet, og medarbeidere fra byggherren Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen.

– Den aller første salven blir ikke den største, men milepælen den representerer er stor. Vi markerer nå formelt startskuddet for utbyggingen av en ny trafikksikker E6 gjennom Innlandet, og at drivingen av Fåbergtunnelen er i gang, sier prosjektsjef Steinar Fretheim i Nye Veier, i en pressemelding.

Den nye E6-strekningen som bygges ut mellom Storhove og Øyer er 9,6 kilometer lang. Prosjektet gjenbruke mye av dagens E6, inkludert eksisterende kryss ved Ensby og bru på Midtskog, skriver Nye Veier.

Den 2,7 kilometer Fåbergtunnelen er et av de viktigste hovedelementene i utbyggingsprosjektet som skal stå ferdig ved utgangen av 2026.

– Tunnelen vil sørge for at tettstedet Fåberg blir kvitt støy fra veien, i tillegg vil den bidra til at dagens E6 vil bli tilbakeført til opprinnelig natur, sier Fretheim.

Det var god stemning da AF Gruppen og Nye Veier kunne markere første salve for Fåbergtunnelen.
Det var god stemning da AF Gruppen og Nye Veier kunne markere første salve for Fåbergtunnelen. Foto: Nye Veier.

1,8 milliarder

I prosjektet, som har en samlet kontraktsverdi på ca. 1,8 milliarder kroner, inngår det også bygging av 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei, og etablering av viltgjerde som skal dekke både E6 og jernbanen, opplyser Nye Veier.

Utførelse av ras- og skredsikringstiltak i det bratte terrenget på østsiden av E6 vil inngå som en del av prosjektet.

Prosjektleder Kristian Nilsplass i AF Anlegg, sier entreprenøren er godt forberedt til å ta fatt på jobben med å drive tunnelen.

– Arbeid under jord er forbundet med risiko, og krever grundig planlegging, fagkompetanse og hardt arbeid. Tunnelarbeid er en del av kjernekompetansen i AF Anlegg, og vi har en motivert og dedikert gjeng som nå ser frem til å komme i gang med tunneldriving i dalenes dal, sier han.

Prosjektsjef Storhove - Øyer, Steinar Fretheim i Nye Veier. I bakgrunnen Kristian Nilsplass, prosjektleder i AF Gruppen.
Prosjektsjef Storhove - Øyer, Steinar Fretheim i Nye Veier. I bakgrunnen Kristian Nilsplass, prosjektleder i AF Gruppen. Foto: Nye Veier.

Det vil merkes

Fretheim sier at folk i nabolaget vil merke at det lages en tunnel, men forsikrer om at sprengningsarbeidene er underlagt strenge sikkerhetsrutiner.

– Beboere langs Fåberg vil over en lengre periode merke sprengingene i fjellet fremover. Man kan føle sterke vibrasjoner i bakken, men rystelsene er likevel langt under grenseverdiene for hva som er tillatt, og det er ingen fare for mennesker. Vi er klar over at dette kan oppleves forstyrrende, men vi håper at folk er tålmodige, sier Fretheim.

Ordfører i Lillehammer kommune, Hans Olav Sundfør, og ordfører i Øyer kommue, Anne Marie Sveipe.
Ordfører i Lillehammer kommune, Hans Olav Sundfør, og ordfører i Øyer kommue, Anne Marie Sveipe. Foto: Nye Veier.

Med tanke på eventuelle skader som kan oppstå på eiendom, er det gjort besiktigelse av over 50 boliger rundt Fåberg før sprengningsarbeidene starter.

Det er satt ut målere for å følge med på rystelsene og dokumentere arbeidet. For å unngå skader på bygninger, vil hver sprenging reguleres slik at rystelsene som måles på nærliggende hus ikke overstiger grenser gitt i Norsk Standard, skriver Nye Veier i meldingen.