Prosjektleder Kristian Nilsplass i AF Gruppen (til venstre) og prosjektsjef Steinar Fretheim i Nye Veier er klare til å starte bygging av ny E6 mellom Lillehammer og Øyer i Innlandet. Foto: Nye Veier
Prosjektleder Kristian Nilsplass i AF Gruppen (til venstre) og prosjektsjef Steinar Fretheim i Nye Veier er klare til å starte bygging av ny E6 mellom Lillehammer og Øyer i Innlandet. Foto: Nye Veier

Nye Veier og AF signerte milliardkontrakt

Nye Veier og AF Gruppen signerte mandag kontrakt for bygging av ny E6 fra Lillehammer til Øyer i Innlandet. Kontrakten er verd 1,8 milliarder kroner før moms og opsjoner.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

I april i år ble AF Gruppen, med Norconsult som rådgiver, tildelt kontrakten på det første steget av byggingen av nye E6 mellom Lillehammer og Øyer. Nye Veier skriver i meldingen at AF siden den gang, sammen med Nye Veier, har gjort forbedringer av prosjektet og gjennomført de nødvendige forberedelsene før start på anleggsarbeidet. Kontraktsarbeidet omfatter en totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar for ny E6 mellom Storhove i Lillehammer kommune og Øyer i Øyer kommune. Det er forventet at arbeidet vil starte i løpet av kort tid. Veien skal stå ferdig innen utgangen av 2026.

Ny E6 mellom Lillehammer og Øyer. Illustrasjon: Nye Veier
Ny E6 mellom Lillehammer og Øyer. Illustrasjon: Nye Veier

– Vi er naturlig nok veldig fornøyde med tildelingen av kontrakten, og nå kan vi komme i gang med arbeidene. AF Gruppen, Norconsult og vi har de siste månedene jobbet sammen med å forbedre prosjektet. Vi har gjort forbedringer, som vil redusere avtrykket fra byggingen, og utslippene av klimagasser reduseres ytterligere. En viktig del av jobben har vært å sikre de nødvendige tillatelsene til å gjennomføre anleggsarbeidene, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

Kontrakten er en del av ny E6 fra Moelv i sør til Øyer i nord. Strekningen er ti kilometer lang, og inkluderer 2,7 kilometer toløpstunnel, fem kilometer utvidelse av eksisterende vei, etablering av 4,5 kilometer ny gang- og sykkelvei, nytt viltgjerde, samt ras- og skredsikringstiltak.

4,5 kilometer av dagens E6 skal også graves opp når den nye står ferdig, skriver Nye Veier. Området hvor dagen E6 går, skal tilbakeføres til natur og landbruksarealer.

– Med å fjerne dagens E6 har vi redusert det fysiske avtrykket av prosjektet betydelig. Dette er en løsning som er mer bærekraftig enn tidligere. I tillegg har vi klart å redusere utslippene av klimagasser i byggingen av ny E6 mellom Lillehammer og Øyer. Nye Veier fornyer og utfordrer måten vi bygger fremtidens infrastruktur. Dette er en del av vår ambisjon om å være den ledende på klima og miljø innen norsk samferdsel, sier Aanesland.

Ifølge pressemeldingen fra Nye Veier har prosjektet forbedret klimaregnskapet med 25 prosent sammenliknet med den opprinnelige planen, redusert klimagassutslipp fra byggefasen med 13 prosent, redusert klimagassutslipp fra drift- og vedlikeholdsfasen med 17 prosent og redusert klimagassutslipp i forbindelse med arealbruk med 44 prosent.