Ett år etter at Miljødirektoratet sa nei til en dispensasjon til å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, og rundt ti måneder etter at regjeringen bestemte at motorveiprosjektet allikevel skal bygges, er oppstartstidspunktet fortsatt usikkert. Illustrasjon: Norconsult/AF Gruppen.

Ett år etter at Miljødirektoratet sa nei til en dispensasjon til å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, og rundt ti måneder etter at regjeringen bestemte at motorveiprosjektet allikevel skal bygges, er oppstartstidspunktet fortsatt usikkert. Illustrasjon: Norconsult/AF Gruppen.

Statsråden om E6-utsettelse i Innlandet: – Vi ønsker selvfølgelig fremdrift i prosjektet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skulle gjerne sett at byggingen av ny E6 forbi Lillehammer var i gang, men understreker at det er Nye Veier som styrer oppstarten av prosjektet.