<p>Nå starter arbeidet med å etablere midlertidige avstivingstiltak på Trysfjordbrua, og det er merket opp seilingsled. Seilingsdybden er minst tre meter i leden. Foto: Nye Veier</p>Nå starter arbeidet med å etablere midlertidige avstivingstiltak på Trysfjordbrua, og det er merket opp seilingsled. Seilingsdybden er minst tre meter i leden. Foto: Nye VeierNå starter arbeidet med å etablere midlertidige avstivingstiltak på Trysfjordbrua, og det er merket opp seilingsled. Seilingsdybden er minst tre meter i leden. Foto: Nye VeierIllustrasjonen viser hvordan arbeidet organiseres på østre side av Trysfjord. Illustrasjon: AF GruppenIllustrasjonen viser hvordan arbeidet organiseres på vestre side av Trysfjord. Illustrasjon: AF Gruppen

AF og Nye Veier etablerer seilingsled forbi anleggsområdet ved Trysfjordbrua

Det er etablert seilingsled forbi anleggsområdet ved Trysfjordbrua på E39 Kristiansand-Mandal vest i Kristiansand kommune.

Det skriver byggherre for veiprosjektet, Nye Veier, i en pressemelding onsdag.

Totalentreprenør AF bygger 19 kilometer ny E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst for Nye Veier.

Som følge av byggingen av den omtrent 550 meter lange brua som skal bære E39 over Trysfjord, er det, ifølge pressemeldingen fra Nye Veier, nødvendig å gjøre tiltak i fjorden for midlertidig å avstive brua i byggeperioden. Tiltaket vil medføre at det blir arbeid fra lekter i fjorden for å etablere sikringspunkter. Arbeidet fra lekteren starter i disse dager, og skal, ifølge meldingen, ha en varighet på omtrent ti uker.

Arbeidet på vann vil først pågå i vestre del av fjorden, og det skal være merket passasje i østre del av fjorden. Deretter vil området rigges om, slik at arbeidet fra lekter skjer i østre del mens seilingsled blir flyttet til vestre del av fjorden. Etter at brua er ferdig bygd, vil de midlertidige sikringsinstallasjonene i Trysfjorden bli fjernet, skriver Nye Veier.