ÅF kjøper IKT rådgiverselskapet Mometo

Med Mometo på laget styrker ÅF posisjonen for videre vekst innenfor digitalisering i Norge, skriver de i en melding.

Mometo fokuserer på IKT rådgivning og prosjektledelse for kunder innen energi, helse og offentlig sektor.

Selskapet har en sterk posisjon i Trondheims-regionen, og de tre største kundene er Helse Midt-Norge, NTNU og TrønderEnergi.

- Tjenester innen digitalisering er et av våre prioriterte satsingsområder og med kjøpet av Mometo skaper vi en god plattform for videre vekst på området. Etterspørselen etter kompetanse som kan være med å drive digital omstilling i offentlig og privat sektor er sterk, og sammen med Mometo styrker vi tilbudet vårt i Midt-Norge og mot nye sektorer, sier Rune Hardersen, administrerende direktør for ÅF i Norge.

Det er store muligheter for realisering av synergier med ÅFs virksomhet innenfor digitale løsninger, energi og infrastruktur.

- Vi er glade for å bli en del av ÅF. Markedet for våre tjenester vokser i Trondheims-regionen, og samarbeidet med ÅF styrker våre muligheter innenfor infrastruktur- og helseprosjekter, sier Morten Rosmæl, administrerende direktør i Mometo og Martin Engan, styreleder i Mometo.

Selskapet har en årlig omsetning på 35,5 millioner kroner og 14 ansatte i Trondheim.