Støren Verksted. Illustrasjon: Arkitektene Astrup og Hellern AS

AF innstilt til utbyggingen av Støren Verksted

Bane Nor Eiendom har innstilt AF Gruppen som entreprenør for utbygging av Støren Verksted i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag.

Det skriver AF Gruppen i en pressemelding fredag.

Prosjektet omfatter bygging av ny verkstedhall, vaskehall og tilhørende administrasjonsbygg på Støren. Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på 217 millioner kroner før merverdiavgift. Prosjektstart er i august 2020 og ferdigstillelse er desember 2021, heter det i pressemeldingen.

‒ Å bygge ut infrastruktur for jernbanen er en viktig samfunnsoppgave, og vi er glade for å kunne tilby den kompetansen, oppdragsforståelsen og kapasiteten som kreves i prosjektet. Verkstedet planlegges med en universell utforming slik at det kan håndtere alle aktuelle togtyper for persontrafikk i Norge, og vi gleder oss til å jobbe sammen med Bane NOR Eiendom på prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.