Eirik Wraal, konserndirektør miljø i AF Gruppen. Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen
Eirik Wraal, konserndirektør miljø i AF Gruppen. Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen

AF Gruppen vant Carnegie Sustainability Award 2023

AF Gruppen fikk prisen i kategorien for mindre og mellomstore selskaper. De andre vinnerne i år er Novo Nordisk (store selskaper) og Kempower (beste nykommer).

Carnegie Sustainability Award er en pris som har blitt delt ut siden 2019, og går til bedrifter som jobber godt med bærekraft.

Lena Österberg, som har tittelen Head of Sustainability Strategy & Advisory i Carnegie, uttaler i en pressemelding at 2023-vinnerne er gode eksempler på selskaper som lykkes med å integrere bærekraft i sin forretningsmodell, i tillegg til at de har vist til høye ambisjoner om å utgjøre en positiv forskjell og redusere sitt eget klimaavtrykk.

Mål om halvering av utslipp

– Klima og miljø er en viktig del av arbeidet vårt når vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden. Vi vet at vår bransje belaster miljøet, og det er vårt ansvar å sørge at påvirkningen blir så liten som mulig. Betydningen av god rapportering og åpenhet blir stadig mer vektlagt av investorer, og det er en svært hyggelig anerkjennelse bli tildelt denne prisen, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen, i en pressemelding.

Wraal opplyser at målet er å halvere klimagassutslippene og avfallsmengdene som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes for tjenestetypene anlegg, bygg og riving innen 2030, hensyntatt omsetning.

Miljø- og gjenvinningsparker
Juryen begrunner tildelingen med at byggesektoren har store bærekraftsutfordringer, som utslipp, avfallsgenerering og negative konsekvenser for biologisk mangfold. AF Gruppen ligger i front med sitt bærekraftsarbeid, med egne miljø- og gjenvinningsparker.

Selskapet har ambisiøse bærekraftsmål, og sorterer mye av avfallet sitt: 88 prosent i byggevirksomheten, 90 prosent i rehabiliteringsvirksomheten og 96 prosent i rivingsvirksomheten. Dette kan måles opp mot EUs resirkuleringsmål på 70 prosent for bygge- og riveavfall, og den nåværende gjennomsnittsraten for EU på 50 prosent.