Geir Flåta. Foto: Max Emanuelson

AF Gruppen skal bygge omsorgssenteret Furuset Hageby

Omsorgsbygg Oslo KF har innstilt AF Gruppen som entreprenør for prosjektet Furuset Hageby.

Kontraktens verdi er på 484 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver AF Gruppen i en børsmelding.

Prosjektet omfatter oppføring av en hageby for demente med 112 sykehjemsplasser og et bruksareal på 13.400 kvadratmeter.

Sykehjemmet skal utformes som en hageby med mindre enheter med bogrupper og felles oppholdsrom. Bygningskroppen skal skape en naturlig ramme som gir lett tilgang til gode uteområder samtidig som det danner en naturlig begrensning for et trygt område å bevege seg innenfor. Det skal benyttes innovativ og hensiktsmessig velferds- og smarthusteknologi.

Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt med svært høye miljøambisjoner. Dette gjelder både reduksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i bygningskroppen, bruk av fornybar energi, og riktig materialbruk. Byggeplassen skal være fossilfri og bygget skal BREEAM-sertifiseres. Avtalen er en totalentreprise med samspill i tidlig fase for prosjektering og bygging av Furuset Hageby.

Samspillsfasen starter i februar 2020, og byggestart er planlagt i januar 2021. Furuset Hageby skal være klar for prøvedrift i juni 2023.

- Vi er stolte over å ha blitt innstilt til å gjennomføre Furuset Hageby som et samspillsprosjekt med Omsorgsbygg. Sykehjemmet omtales som et forbildeprosjekt for Oslo kommune, og byggingen av hjemmet vil medføre bedre liv for mange eldre. Byggherren stiller høye miljøkrav og gjør, i kombinasjon med avansert bruk av velferdsteknologi og smarthusteknologi, at prosjektet også er faglig svært interessant for AF Gruppen. Vi gleder oss til å gjennomføre Furuset Hageby i tett samspill med Omsorgsbygg, sier Geir Flåta, konserndirektør for Bygg i AF Gruppen.