Fra eiendommen i Bøkkerveien 5. Foto: Truls Tunmo

AF Gruppen selger to fullførte næringsbygg på Hasle

Hasle Linje Næring DA har inngått avtale vedrørende salg av eiendommene Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 på Hasle i Oslo til Höegh Eiendom. Hasle Linje Næring DA er eid 49,5 prosent av Höegh Eiendom, 49,5 prosent av AF Gruppen og 1 prosent av Vind AS. 

Bøkkerveien 5 er et kontorbygg på 15 144 kvadratmeter BTA og hovedleietaker er Securitas, som flyttet inn i første kvartal 2018. Bygget verdsettes i transaksjonen til 610 millioner kroner.

Haslevangen 16 på er en skole på 3 011 kvadratmeter BTA og leietaker er Wang Ung. Skolen fylles i disse dager opp av forventningsfulle elever. Bygget verdsettes i transaksjonen til 135 millioner kroner.

Begge byggene er oppført av AF Gruppen.

Transaksjonene vil gjennomføres medio 3. kvartal 2018 for Bøkkerveien 5 og medio 4. kvartal 2018 for Haslevangen 16.

AF Gruppen og Höegh Eiendom vil fortsette samarbeidet med å utvikle de resterende 58 000 kvadratmeter BTA næringseiendom på Hasle.

- I tråd med strategien til AF, har vi sammen med våre partnere utviklet og bygget attraktive næringsbygg for videresalg. Vi er derfor svært fornøyd med å selge de ferdigstilte eiendommene i Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 til vår partner Höegh Eiendom. Salget gjennomføres til markedsmessige betingelser, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.