AF Gruppen med kraftig vekst og godt resultat

AF Gruppen økte omsetningen med 40 prosent i 2. kvartal og leverte et godt resultat for kvartalet og første halvår 2018.

AF Gruppens omsetning var 4692 millioner kroner (3347) i 2. kvartal og 8575 (6009) i 1. halvår. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 40 prosent og 43 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble på 256 millioner kroner (250) i 2. kvartal og 450 millioner kroner (393) i 1. halvår. Dette ga en resultatmargin på 5,5 % (7,5 %) i 2. kvartal og 5,3 % (6,5 %) i 1. halvår.

H-verdien for 2. kvartal var 0,8(1,4). I første halvår 2018 var H-verdien 1,1 (1,2). For 2. kvartal var sykefraværet 3,1 % (2,8 %), og hittil i år er det 3,4 % (3,2 %).

- AF Gruppen stiller de samme strenge kravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken. i en melding fra selskapet.

En ordreinngang på 5106 millioner kroner i kvartalet ga en ordrereserve per 30.06.18 på 19866 millioner (18 928). Kontantstrøm fra driften ble 33 millioner kroner  (203) i 2. kvartal og 159 (619) i 1. halvår.

AF Gruppen hadde per 30.06.18 netto rentebærende fordringer på 609 millioner kroner (698).

- Vår vekst og verdiskaping skal aldri gå på bekostning av sikkerhet. Dette krever mye av oss hver dag. Vi fikk en kraftfull påminnelse om hvor sårbare vi er, da en ansatt hos en av våre underentreprenører døde som følge av en arbeidsulykke ved E18 Tvedestrand-Arendal i mai. Når det fatale skjer kommer sterk vekst og et godt kvartalsresultat i andre rekke. Selv med lav skadefrekvens må vi aldri glemme at sikkerhetsarbeid er ferskvare. Kontinuerlig læring og tiltak som forsterker barrierene mot uønskede hendelser er derfor høyt prioritert. Det er vårt ansvar at alle som jobber på våre prosjekter kommer trygt hjem hver dag, og det setter standarden for vår prosjektgjennomføring, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.