AF Gruppen kjøper tomteområde på Hasle

AF Gruppen (AFG) har inngått avtale om samarbeid med Hasle Utvikling AS (Höegh Eiendom) om utvikling av boligdelen av eiendommen til det tidligere produksjonsanlegget til Arcus på Hasle i Oslo.

Eiendommen, på ca. 33 mål, planlegges utbygget med til sammen ca. 500 boliger.

AF Gruppen og Höegh Eiendom har hver 50% eierandel i prosjektet/byggherreselskapet og dette er det tredje eiendomsprosjektet AF Gruppen gjør i samarbeid med Höegh Eiendom.

- Vi ser frem til aktivt å kunne bidra til utviklingen av et flott boligområde på Hasle i samarbeid med Höegh Eiendom. Prosjektet er i tråd med AF Gruppens strategiske satsing på større eiendomsutviklingsprosjekter i Oslo-området, sier konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn.