AF Gruppen kjøper kontorbygg sammen med Møller og ODIN

MAFO Holding AS, et selskap eid 45 prosent av AF Gruppen, 45 prosent av Møller Eiendom Holding AS og 10 prosent av ODIN Utvikling AS, har inngått avtale om kjøp av alle aksjene i selskapet FO3 Invest AS, som eies 100 prosent av HCH Eiendom AS.

Selskapet eier eiendom med eksisterende bygningsmasse på 4.440 kvadratmeter BTA, med fasade mot henholdsvis Fred Olsens gate og Skippergata. Gjeldende regulering tillater kombinert formål boligbebyggelse, forretning og kontor.

- Rehabilitering og utvikling i sentrum representerer et interessant segment for AF Gruppen. At prosjektet åpner for at vi kan ta en aktiv rolle i byutviklingen og skape miljøvennlige løsninger gjør det ekstra attraktivt for oss, sier Ida Aall Gram, konserndirektør Eiendom, HR og Kommunikasjon i AF Gruppen i en pressemelding.

Prisen for aksjene baseres på netto eiendomsverdi, 187 millioner kroner, og budet er betinget tilfredsstillende due diligence. Transaksjonen forventes gjennomført innen utgangen av september 2020.

- HCH Eiendom er fornøyd med at denne flotte eiendommen nå overtas av en kjøpergruppe med svært god utviklings- og operasjonell kompetanse. Eiendommen fortjener dette løftet. Det samme gjelder for Kvadraturen, sier Hans Peter Krohnstad, styreleder i HCH Eiendom.