AF Gruppen skal utføre utvidelse av Gardermoen Park Inn hotellet som de opprinnelig førte opp i 2009-2010. Ill. Niels Torp

AF Gruppen innstilt til utvidelse av hotell på Gardermoen

Hotell Østre AS (Avinor) har innstilt AF Gruppen som entreprenør for utvidelse av Gardermoen Park Inn Hotell.

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende hotell. Tilbygget er på 9.600 kvadratmeter med 214 nye rom fordelt på åtte etasjer, samt en etasje med konferanserom. Det skal også gjennomføres noe oppgradering av eksisterende hotell.

Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på 250 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Prosjektstart er i april 2020, og hotellet skal være ferdig i desember 2021.

- Avinor Oslo Lufthavn er et svært viktig knutepunkt i Norge som nå rustes for å møte fremtidens luftfart. Vi har bidratt til å bygge ut mye av eksisterende infrastruktur i området, og det er derfor ekstra gledelig når Avinor gir oss fornyet tillitt med å utføre utvidelsen av hotellet som vi opprinnelig førte opp i 2009-2010. Vi gleder oss til å jobbe sammen med Avinor på prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen, i en pressemelding.