AF Gruppen fornyer på Blindern

AF Gruppen har inngått avtale med Universitetet i Oslo om å rehabilitere Sophus Bugges Hus på Blindern i Oslo.

Sophus Bugges Hus (SBH) ble bygget som en del av Det teologiske og Det historisk- filosofiske fakultet. Bygningen ble ferdigstilt i 1962 og lesesalen med 700 plasser ble i sin tid regnet som Nordens største. Bygningen rommer i tillegg til lesesal tre auditorier, ni seminarrom, studentrom og vestibyle. I kjeller er garderobe/bokskap, studentbodega (tilfluktsrom), toaletter og bokmagasin, samt tekniske rom.

AFs arbeider omfatter fornying og rehabilitering av tekniske anlegg, overflater og de deler av interiøret som ikke er verneverdig. Planløsningen i første etasje skal delvis endres og det skal etableres energibrønner som tilknyttes bygningen. Bygningen skal BREEAM-sertifiseres med karakteren «Excellent».

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Avtalens verdi er på 85 MNOK. Oppdraget starter i august 2015 og ferdigstilles til skolestart 2016.