Geir Flåta. Foto: Max Emanuelson

AF Gruppen etablerer ny enhet i Stor-Oslo

AF Gruppens skal ta en større del av Stor-Oslo-regionen. Nå utvider AF med en ny byggenhet som vil ha hovedfokus på offentlige byggherrer.

Tall fra Prognosesenteret viser at Stor-Oslo er et av de største markedene for investeringer i bygg og anlegg. Stor-Oslo er et av satsningsområdene for vekst for AF Gruppen.

- AF har tradisjon for å ha flere spesialiserte og geografiske enheter innenfor bygg. Dette mener vi gir tettere og bedre oppfølging av kundene, sier Henning Olsen, konserndirektør Bygg i AF Gruppen i en melding.

Nylig ble det også klart at AF Bygg Sør og AF Bygg Rogaland har blitt slått sammen til å bli AF Bygg Prosjektpartner, en ny, mobil enhet i entreprenørkonsernet.

Konsernsjef Morten Grongstad trakk også frem at denne tankegangen ved sist kvartalspresentasjon. Både AF Prosjektpartner og den nye Stor Oslo-enheten er begge eksempler på tiltak som skal sikre konsernets videre vekst.

Søker flere kollegaer

Den nye enheten skal ledes av Geir Flåta som har vært i AF siden han var ferdig sivilingeniør fra NTNU i 2004. Han har erfaring fra omfattende byggeprosjekter innen olje- og gassvirksomheten i AF.

Den nye enheten, AF Nybygg, etableres i januar 2017 og er nå i gang med å rekruttere flere nye nysgjerrige kollegaer.

Flere samfunnsbygg

AF har tidligere utført flere betydelige offentlige oppdrag som Kuben yrkesarena i Oslo og Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. I dag er andre AF-enheter entreprenør både på Det nye Nasjonalmuseet og Nye Deichemanske bibliotek for henholdsvis Statsbygg og Oslo kommune. AF ønsker nå å ta en enda større andel i det offentlige markedet.

- Offentlige byggherrer skiller seg fra private både på når det gjelder kontraktsform og kontraktskrav. Et eksempel er krav om bruk av digitale verktøy som BIM og VDC. Vår konkurransekraft er at vi systematisk bygger kompetanse tilpasset denne kundegruppen. Med et sterkt boligmarked ser vi at det etterspørres større kapasitet enn det AF i dag kan tilby. AF Nybygg vil derfor også rette seg mot boligbygg, sier Geir Flåta, direktør for AF Nybygg.

Sterk markedsposisjon

- AFs byggvirksomhet har sterke markedsposisjoner i Oslo. AF Bygg Oslo er en betydelig aktør for nybyggprosjekter innen næring og bolig, mens AF Byggfornyelse er ledende innenfor rehabilitering, ombygging og påbygging. Tidligere i høst etablerte AF i tillegg AF Bygg Prosjektpartner som en geografisk mobil byggenhet. AF Nybygg vil sammen med AF Bygg Oslo og AF Byggfornyelse dekke det store behovet for flere bolig- og næringsbygg i Stor-Oslo de kommende årene, sier Henning Olsen, konserndirektør Bygg.