Avtalen ble signert av f.v.: Prosjektdirektør Trond Rusten i Bane NOR Eiendom, avdelingsdirektør Ove Vedvik i AF Bygg Oslo, direktør Paul-Terje Gundersen i AF Bygg Oslo og administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. Foto: Monica Toften

AF Gruppen bygger nytt verksted for Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom AS har signert kontrakt med AF Gruppen AS om bygging av et nytt togverksted på Støren.

Kontrakten er på 286 millioner kroner og omfatter bygging av verkstedhall, vaskehall, administrasjonsbygg og teknisk bygg og lager, skriver Bane NOR Eiendom i en pressemelding.

Det nye 7.500 kvadratmeter store verkstedet skal stå ferdig i andre kvartal 2022. Bane NOR Eiendom AS finansierer selv verkstedet på rent kommersielle vilkår.

- Denne signeringen markerer ikke bare oppstart for bygging av et moderne og fleksibelt verksted på Støren. Den betyr også at vi nå tar et nytt, viktig skritt for å realisere jernbanereformens ambisjon om et konkurransestyrt jernbanemarked. Vi har tro på at Støren vil bli et sentralt og viktig knutepunkt for norsk jernbane i fremtiden, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom i meldingen.

- Vi takker for tilliten og gleder oss til å gjennomføre dette spennende prosjektet i tråd med Bane NOR Eiendoms ambisjoner og forventninger. Jeg vil spesielt trekke fram at vi har mange dyktige, lokale underleverandører med på laget. Dette gir oss direkte tilgang til viktig lokalkunnskap og gjør oss godt rustet til å reagere raskt om nødvendig, sier avdelingsdirektør Ove Vedvik i AF Bygg Oslo.

Dette er ikke første gang Bane NOR Eiendom engasjerer AF Gruppen til å bygge togverksted. Entreprenøren har tidligere stått for oppføringen av Sundland verksted i Drammen og Kvaleberg verksted i Stavanger.