AF Gruppen skal bygge nye studentboliger i massiv tre på Remmen i Halden. Ill. Stenseth Grimsrud Arkitekter.

AF bygger flere studentboliger i massivtre

AF Gruppen har inngått avtale med Studentsamskipnaden i Østfold om å bygge nye studentboliger i massiv tre på Remmen i Halden.

Avtalen omfatter 213 studentboliger i ett bygg på hele 16. etasjer. Bygget vil ligge i nærheten av Høgskolen i Østfold, avdeling i Halden.

Arbeidet utføres som en totalentreprise. Oppstart er juni 2020 med ferdigstillelse juni 2021.

Avtalen har en verdi på 126 millioer kroner eksklusive merverdiavgift.

- Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Studentsamskipnaden i Østfold. I Fredrikstad er vi nylig ferdig med 243 studentboliger i massivtre for samme kunde. Nå ser vi frem til å bygge nye og moderne studentleiligheter i nærheten av høgskolen, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen, i en pressemelding.

Ill. Stenseth Grimsrud Arkitekter