Stig Bech. Foto: Sturlasson

Advokat Stig Bech ny styreleder i Norsk Eiendom

Advokat Stig Bech er ny styreleder i Norsk Eiendom.

- Det er en ære å få lede styret i foreningen som er eiendomsbransjens viktigste talerør og pådriver – ikke minst når man ser på de mange flotte forgjengerne som har hatt oppgaven, sier Bech i en pressemelding fra Norsk Eiendom.

- Foreningen har en nøkkelrolle i å bygge bro fra bransjen til samfunnet. Særlig under pandemien har vi sett hvor verdifullt det er med en bransjeforening som kan finne løsninger med leietakere og myndigheter nasjonalt, og gi juridiske og andre råd til medlemsbedriftene, legger han til.

Bech er nå partner i Wiersholm, og er en ledende advokat innen eiendomsrett. Han har i hovedsak jobbet med transaksjoner, eiendomsutvikling, myndighetskontakt, finansiering og restrukturering i eiendomsforetak.

Bech ser frem til å fortsette det viktige arbeidet med å skape gode planprosesser, balanserte modeller for utbyggingsavtaler, rammevilkår som stimulerer bærekrafthensyn, rom for dekning av boligbehovene til eldre, lavtlønnede og andre som av ulike årsaker sliter med å finne en plass i boligmarkedet, skriver Norsk Eiendom i meldingen.

I tillegg har generalforsamlingen valgt et styre som har en bredde som reflekterer foreningens medlemsmasse og faglig interessefelt.

Mona Aarebrot fra Aspelin Ramm kommer inn i stryet.

- Eiendomsbransjen er en viktig premissgiver for hvordan vi både bor, arbeider og bruker steder. Bransjen har derfor et stort samfunnsansvar i by- og stedsutviklingen. Jeg er opptatt av at Norsk Eiendom skal være med å gjøre det enklere for hele bransjen å ta det ansvaret, sier hun i meldingen.

Esben Svalastog fra Grunnsteinen kommer også inn i styret. Han vil gi et nytt perspektiv som profesjonell boligutvikler og -utleier, blant eiendomsutviklere og næringseiendomsforvaltere, mener Norsk Eiendom.

I tillegg til Ingse Galtung Døsvig fra Bara Eiendom i Bergen, som fortsetter sin styreperiode, kommer Marcus Dons fra Pellerin i Tromsø inn i styret.

Ida Aall Gram fra AF Gruppen fortsetter som styremedlem. Det samme gjør Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Styret i Norsk Eiendom består nå av:

  • Leder: Stig Bech (Wiersholm), 2021-2023
  • Ida Aall Gram (AF Gruppen), 2020-2022
  • Ingse Galtung Døsvig (Bara Eiendom), 2020-2022
  • Marcus Dons (Pellerin), 2021-2023
  • Mona Aarebrot (Aspelin Ramm), 2021-2023
  • Esben Svalastog (Grunnsteinen), 2021-2023
  • Observatør: Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse)