EL og IT Forbundet og Nelfo oppfordrer virksomhetene til å opprettholde lærlingeinntaket som normalt, tross koronakrisen. Foto: John Petter Reinertsen

Advarer mot lærlingstopp i krisetider

Nelfo og EL og IT Forbundet frykter for elektrobransjens fremtid hvis koronakrisen går ut over lærlingeinntaket.

Fakta

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo har i overkant av 1.700 medlemsbedrifter med cirka 27.000 årsverk.

EL og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Forbundet har over 39.000 medlemmer.

I et felles brev som nylig har gått ut fra Nelfo og EL og IT Forbundet til samtlige medlemsbedrifter og tillitsvalgte oppfordres bedriftene til å ta inn lærlinger tross store utfordringer og mye usikkerhet i virksomhetene i elektrobransjen.

I brevet pekes det på at mange bedrifter har fått avlyst eller utsatt oppdrag og at mange har måttet permittere ansatte, deriblant flere lærlinger.

EL og IT Forbundet og Nelfo er bekymret for hvordan reduksjon i lærlinginntaket eller opphør av å ta inn lærlinger vil påvirke elektrobransjen.

Dette kan få store konsekvenser i lang tid fremover. Det er derfor viktig at vi nå synliggjør at vi sikter fremover og har behov for mange nye fagarbeidere i årene som kommer, noe også NHOs kompetansebarometer viser. Det beste tiltaket for god rekruttering til elektrofagene er hvis ungdommene ser at det fortsatt er mulig å få fullført en utdannelse i våre bransjer. Dette vil igjen føre til god tilgang på mange elektrofagarbeidere når markedet er normalt igjen, heter det i brevet.


– Jeg har stor forståelse for at det er mange bedrifter som sliter med å holde det gående akkurat nå, men vi må også tenke på rekruttering til bransjen på lang sikt. Det er vi avhengig av hvis vi skal få nok kvalifiserte arbeidstakere, sier Nelfo-direktør Ove Guttormsen i en uttalelse.

I brevet oppfordrer EL og IT Forbundet og Nelfo virksomhetene til å opprettholde lærlingeinntaket som normalt i år, og særlig vurdere og ta inn en ekstra for å bidra til at flest mulig får læreplass. Ledelse og tillitsvalgte oppfordres også til å vurdere om bedriften kan ta inn flere lærlinger dette året, enn virksomheten normalt ville gjort.

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet maner til samarbeid mellom bedriftene:

– Vi må vi for enhver pris forhindre at den situasjonen vi befinner oss i nå fører til at vi mister hele årskull med fagarbeidere, noe som vil være svært alvorlig for bransjen på sikt. Nå må det gjøres et samarbeid på bedriftene for å finne løsninger som sikrer et normalt lærlingeinntak selv om det er vanskelige tider, sier Andersen.