Illustrasjonsfoto.

Acciona Ghella krevde litt over 400 millioner mer for Follobane-arbeider - nå er partene kommet til enighet utenfor rettssalen

Førstkommende mandag skulle rettssaken mellom Acciona Ghella (AGJV) og Bane NOR etter planen ha startet opp i Oslo tingrett. Fredag ettermiddag kom partene til enighet.

Kommunikasjonssjef i Follobaneprosjektet, Kathrine Kjelland.

Denne saken ble først publisert fredag mens forhandlingene mellom partene fortsatt pågikk.

Lørdag formiddag melder Bane NOR til Byggeindustrien at partene har kommet til enighet.

I fjor vår ble det kjent at Acciona Ghella krevde mer penger fra Bane NOR for TBM-arbeidene på jerbaneprosjektet mellom Oslo og Ski.

Etter planen skulle rettssaken mellom AGJV og Bane NOR ha startet førstkommende mandag, og det var satt av tid til saken i Oslo tingrett frem til 19. februar.

– Bane NOR og tunnelentreprenøren Acciona Ghella JV har klart å komme frem til en avtale slik at den kommersielle tvisten nå er løst utenom rettsapparatet. Avtalen ble inngått i går, 15.1.2021. Vi er fornøyd med samarbeidet og ser frem til ferdigstillelse av den 20 km lange Blixtunnelen i siste halvdel av 2021. I tråd med kontrakten skal uenigheter løses underveis i samarbeidet - og ikke samles opp til slutt. Det er derfor vi må løse kommersielle diskusjoner mens vi bygger ferdi det som blir Nordens hittil lengste jernbanetunnel, opplyser kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i en e-post til Byggeindustrien.

I en e-post skriver AGJV følgende om enigheten:

– AGJV kan bekrefte at vi har kommet frem til en avtale med Bane NOR slik at den kommersielle tvisten er løst utenom rettsapparatet. Vi er fornøyde med prosessen og ser frem til overlevering i siste halvdel av 2021, heter det i kommentaren fra det spansk-italienske joint venture-selskapet.

Skulle startet mandag

 Bane NOR vil ikke kommentere innholdet i avtalen.

– Det blir ikke riktig for oss å kommentere summene i denne kommersielle avtalen, men kostnadsrammen for tunnelarbeidet og Follobaneprosjektet er selvsagt offentlig. Bane NOR har tatt høyde for denne typen kommersielle forhold i den kostnadsrammen vi allerede har. Den nye avtalen med AGJV fører derfor ikke til behov for endring av kostnadsrammen, opplyser Kjelland.

Follobanen har hatt flere større kostnadsøkninger og i dag er kostnadsrammen på 36,1 milliarder kroner (2020-kroner).

Uforutsette grunnforhold

Det var uforutsette grunnforhold som førte til uenigheter om forståelsen av en teoretisk beregningsmodell for hvor lang tid tunnelboringen på Follobanen kunne ta, og hvordan en mulig kompensasjon for teoretisk inndrift av tunnelboringen skulle beregnes.

Det var enighet om at avviket i grunnforholdene var såpass stort at AGJV kunne skrive ut en endringsordre, mens det var stor uenighet om oppgjøret.

Krevde over 400 millioner

Ifølge sluttinnleggene som ble levert til Oslo tingrett like før jul krevde saksøkeren Acciona Ghella i overkant av 400 millioner kroner ekstra, mens Bane NOR kun ville gi entreprenøren 3,5 millioner kroner.

På sin side krevde Bane NOR at entreprenøren skulle betale tilbake 246,5 millioner kroner av en sum på 250 millioner som allerede er utbetalt i forskudd til AGJV med tanke eventuelle krav som entreprenøren måtte ha som en følge av endringsordren.

I sluttinnlegget skrev Acciona Ghellas advokat Arve Martin Hyldmo Bjørnvik fra Haavind følgende om bakteppet for saken:

– Kravet på vederlagsjustering knytter seg til en endringsordre på prosjektet, VO 79. VO 79 gjelder fastsettelse av entreprenørens vederlag etter formler i kontrakten som gir entreprenøren rett på kompensasjon for redusert borbarhet og økt kutterforbruk som følge av at enkelte utvalgte geologiske parametere, slik de ble kartlagt underveis i tunneldrivingen, har vist seg å avvike fra det som ble lagt til grunn da kontrakten ble inngått.

– Tvistens hovedspørsmål er om vilkårene for justering av vederlaget etter de aktuelle formlene er oppfylt i dette tilfellet, og hvordan vederlaget skal utmåles, skrev Bjørnvik videre.

Bane NORs advokat Arild Skage fra Kluge skrev følgende i sitt sluttinnlegg:

– AGJVs krav bygger på AGJVs tolkning av de geologiske dataene fra drivingen og AGJV tolkning av kontraktens kompensasjonsformler og bestemmelser for øvrig. Bane NOR anfører at AGJVs vurderinger på begge punkter er beheftet med vesentlige feil.