Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avviser spekulasjoner om at flere endringer i strømstøtten er på trappene. Foto: Javad Parsa / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avviser spekulasjoner om at flere endringer i strømstøtten er på trappene. Foto: Javad Parsa / NTB

Aasland: Ingen endringer i strømstøtten med det første

Trass rykter og spekulasjoner: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avviser at endringer i strømstøtteordningen er på trappene. SV reagerer.

– Vi ønsker å ha en strømstøtteordning som er relevant. Og det har vi nå, sier Aasland til NTB.

I både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har det lenge ulmet når det gjelder strømprisene. I det siste har det vært spekulert i om regjeringen vil komme med nye grep i forkant av partienes fylkesårsmøter og landsmøter for å demme opp for kritikken.

Nå legger Aasland spekulasjonene døde.

– Det er ikke noen nye endringer på trappene, slår han fast.

– Ingen endringer vedtatt

Onsdag ble det klart at folk som bor fast i en fritidsbolig, heretter skal få strømstøtte.

Ifølge flere medier har regjeringen også hatt ulike planer på bordet for å gjøre strømstøtten mer treffsikker, blant annet å endre beregningsgrunnlaget fra et gjennomsnittlig månedspris til spotprisen per time.

Men skal man tro Aasland, er dette altså ikke aktuelt med det første.

Aasland mener dagens system er bra fordi det motiverer folk til å kutte energibruken når strømmen er dyr.

– Det som er viktig i et kraftsystem som vårt, er at vi har evnen til å flytte noe av forbruket til lavpristidspunkt, slik at vi ikke får overbelastning i nettet. Den fleksibiliteten er det ønskelig å opprettholde, mener statsråden.

Absurd

Når strømstøtten blir regnet ut fra et månedssnitt, kan spotprisen i perioder bli lavere enn strømstøtten. Det var tilfelle i Sør-Norge i romjula, da man faktisk tjente penger på å fylle badekaret.

– Det er en ulempe, samtykker Aasland.

– Men det er en risiko forbundet med dette, for man forskutterer jo hva strømstøtten faktisk blir.

Stortinget har også flere ganger bedt regjeringen vurdere å ta nærvarmeanlegg og private strømnett, såkalte grendenett, inn i ordningen.

Men det er flere problemer knyttet til dette, påpeker Aasland.

– Nærvarmeanlegg er vanskelig å innlemme. Hvis det skal skje, må det være mer søknadsbasert. Grendenett er også problematisk. Der har vi ikke god nok kontroll på dem som er innenfor disse nettene.

SV reagerer

SV, som er regjeringens foretrukne samarbeidspartner, reagerer sterkt på at Aasland ennå ikke har fått på plass en ordning for nærvarme, som blant annet brukes av borettslag og yrkesbygg. Det må skje så fort som mulig, krever partiet.

– Dette har Stortinget vedtatt og bedt om flere ganger, da er det ministerens jobb å sørge for at det kommer på plass, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

– Nærvarme er et viktig enøktiltak. Kommer det ikke en støtteordning på plass raskt, risikerer vi at disse anleggene går konkurs. Resultatet blir økt strømforbruk og økte utgifter for staten til strømstøtte. Det burde være i alles interesse å få på plass en støtteordning raskt, påpeker han.

Subsidierte får støtte

En del kraftkommuner gir nå sine innbyggere strøm til lavere pris. I tillegg har en del husholdninger gunstige fastprisavtaler. Disse gruppene får likevel like mye i strømstøtte som alle andre.

– Kan det bli aktuelt å ta disse ut av ordningen?

– Foreløpig er vurderingen at det vil bety mye administrativt arbeid. Det finnes ikke noen enkel måte å gjøre dette på, det er noe av utfordringen. Vi er opptatt av å ha en så ubyråkratisk ordning som mulig, svarer Aasland.

Han trekker også fram at situasjonen har endret seg i løpet av vinteren.

– Prisene har gått noe ned, og vi har analyseselskaper som sier at prisene vil bli veldig lave til sommeren. Men vi vurderer systemet kontinuerlig og om det er aktuelt å gjøre justeringer eller forbedringer av ordningen.