99X-avtale med Mesta

99X har fått jobben med å levere all IT-drift for Mesta. Avtalen går over 4+1 år, og har en initiell kontraktsverdi på 90 MNOK.

Tas opsjonsåret ut blir totalverdien 110 MNOK.

– Dette er den klart største avtalen vi har inngått, og betyr en fordobling av firmaets ordrebok, sier administrerende direktør i 99X Tone Fondevik.

Totalavtalen innebærer at 99X leverer alle IT-driftstjenester for Mesta. Selskapet har 1000 IT-brukere, og 99X skal innen utgangen av oktober bygge opp en helt ny IT-plattform som skal serve alle Mestas ansatte.

– Dette er en milepæl for 99X. Vi tar nå steget opp en divisjon blant norske IT-selskaper. Jeg tror Mesta valgte oss fordi vi kan gi dem full prioritet, og skreddersy akkurat den kvalitetsløsningen de har behov for, sier Fondevik, som også er gründeren bak 99X.

Avtalen med Mesta ble signert 18. april og 28. oktober skal alle systemene være ferdige og settes i drift.

– 99X var den leverandøren som leverte det beste og mest komplette tilbudet. De fremstår som en seriøs og dyktig aktør, og hadde svært gode referanser. Mesta er bedre tjent med å være en større kunde hos en mellomstor aktør enn omvendt, sier IT-direktør Lars Petter Kristensen i Mesta.

¬– Mestas virksomhet er spredt ut over hele Norge, blant annet på mange steder der det ikke er dekning. Det er en utfordring. Vi ønsker en mer fleksibel driftsstruktur enn vi har i dag, sier Kristensen.

99X skal etablere og drifte en helt ny teknisk IT-plattform, bestående av både Mestas eksisterende tjenester og en rekke nye tjenester. Den sentrale løsningen etableres i 99X sine datahaller i Oslo, og vil gjøres tilgjengelig for alle Mestas lokasjoner. Serverplattformen vil bestå av både Linux og Windows operativsystem, og bestå av ca 100 servere.