NVE er i gang med et omfattende sikrings- og gjenoppbyggingsarbeid etter kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. De har også kartlagt andre deler av Romerike for kvikkleire. Foto: Torstein Bøe / NTB
NVE er i gang med et omfattende sikrings- og gjenoppbyggingsarbeid etter kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. De har også kartlagt andre deler av Romerike for kvikkleire. Foto: Torstein Bøe / NTB

98 kvikkleiresoner på Romerike skal undersøkes nærmere

NVE har vært på befaring på Romerike og blinket ut 98 kvikkleiresoner de skal utrede grundigere i høst.

Det var høsten 2021 NVE gjennomførte en kartlegging for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i kommunene Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad.

– Befaringene som er gjort til nå, gir viktig bakgrunnsinformasjon med hensyn til erosjon i de ulike sonene. Konkret oppdatering av de ulike kvikkleiresonene gjøres først etter nærmere grunnundersøkelser og utredning, noe som vil starte opp høsten 2022, sier prosjektleder Ingrid Havnen i NVE i en pressemelding.

De 98 kvikkleiresonene som er valgt ut, er basert på innhenting av grunnlagsdata og terrengdata, erosjonsbefaringene​ og innledende grunnundersøkelser. 22 soner befinner seg i Gjerdrum, 40 soner ligger i Nannestad, og de resterende 36 er i Ullensaker.

– Det er ulike kriterier som er lagt til grunn for å trekke ut disse konkrete kvikkleiresonene. Blant annet tidligere definert faregrad og hvor mye erosjon som er kartlagt underveis i befaringene. Det er kun soner med bebyggelse som prioriteres, sier Havnen.

Arbeidet ble aktualisert etter skredtragedien i Gjerdrum natt til 30. desember 2020. Det er kvikkleire i store deler av Øvre Romerike.