Store blokker fra et steinsprang traff bebyggelse på Trolla i Trondheim. Helikopter frakter sprengningsmatter opp i fjellsiden for å forberede sprenging. Foto: Arne Jørgen Kjøsnes/NVE
Store blokker fra et steinsprang traff bebyggelse på Trolla i Trondheim. Helikopter frakter sprengningsmatter opp i fjellsiden for å forberede sprenging. Foto: Arne Jørgen Kjøsnes/NVE

NVE gjorde sikringstiltak for 312 millioner i 2021

NVEs årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2021 viser blant annet at NVE brukte store ressurser på oppfølging av akutte flom- og skredhendelser.

Det skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding mandag.

Flere store flom- og skredsikringsanlegg skal ha blitt ferdigstilt i løpet av året som gikk.

– I 2021 gjennomførte NVE mange krise- og hastetiltak etter flom- og skredhendelser, sier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, i pressemeldingen.

– Kvikkleireskredet i Gjerdrum og arbeidet med sikringstiltak etter skredhendelsene på Svalbard i 2015 og 2017 er noen av tiltakene som har krevd mye ressurser. Disse arbeidene videreføres i 2022, legger han til.

Den samlede kostnaden for alle sikrings- og miljøtiltak som er under utførelse eller ble ferdigstilt i fjor var på 312 millioner kroner. I beløpet inngår distriktsandelen som dekkes av kommune eller grunneier, som, ifølge NVE, normalt ligger på 20 prosent av kostnaden. Om lag 55 millioner er gitt til kommunene som tilskudd med samme formål, heter det i meldingen.

– Det er gledelig å se at mange av de store sikringsanleggene vi har jobbet med over en lang periode, nå har blitt ferdigstilt. Alle regionene har hatt mange store prosjekter gående, noe som har bidratt til vår rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, sier Samdal.

I 2022 ferdigstiller NVE et av sine største flomsikringsanlegg i Brandbu i Gran kommune. Prosjektet har pågått siden 2020, og har en kostnadsramme på 130 millioner kroner.

NVE vil også fortsette arbeidet sitt i Mjøndalen, Gjerdrum og på Svalbard. I region midt starter direktoratet opp et stort flomsikringsarbeid for å sikre tettstedet Vuku i Verdal kommune. Region vest skal sammen med skredseksjonen ta fatt på et stort planleggingsarbeid med mulig drenering av Åkneset for å forsinke og hindre fjellskred, heter det i pressemeldingen.