Kvikkleireutfordringen

Bygging på og ved områder med kvikkleire har vært mye omtalt og diskutert i Norge gjennom lang tid, men det enorme skredet i Gjerdrum 30. desember 2020 gjorde denne tematikken høyaktualisert på ny. Det er nå meget viktig at vi bruker erfaringene som er hentet etter denne katastrofen til å forebygge best mulig for at denne typen hendelser skal oppstå på ny.