84-åring dømt til å flytte fra borettslag

En 84 år gammel kvinne er dømt til å flytte fra borettslaget sitt, fordi hun etter rettens mening har vært til alvorlig plage for naboene sine.

Etter at 84-åringen omtalte borettslagslederen som en med «kikkertendenser» og gikk løs på ham fysisk, har Follo tingrett dømt henne til å selge leiligheten sin og flytte fra borettslaget, skriver Østlandets Blad. «Fra hun flyttet inn i 2001 og fram til i dag har det vært en rekke hendelser som i sum innebærer et vesentlig mislighold av hennes plikter overfor borettslaget, samtidig som hennes oppførsel utgjør en alvorlig plage og sjenanse overfor de andre naboene», skrev borettslaget da de gikk rettens vei for å bli kvitt 84-åringen. Follo tingrett er ikke i tvil om hvem de skal tro etter at historie etter historie ble rullet opp i retten. Retten finner at det er et mønster fra kvinnens side som styrker troverdigheten av de enkelte beboernes forklaringer om hennes atferd, og samtidig svekker hennes egen troverdighet. Retten finner det svært lite sannsynlig at de øvrige beboerne skulle dikte opp hendelser om hennes atferd for å sette henne i et negativt lys. En slik sammensvergelse er det ingen holdepunkter for, heter det i dommen.