Nye fagarbeidere i Steen & Lund: Bak fra venstre: Tomasz Krupa, Marek Przywitowski, Dawid Niemiec og organisasjonsdirektør Svein Erik Bjerkrheim. Foran fra venstre.: Lukasz Ziomek, Zenon Kakol. (Jerek Nosek var ikke tilstede).

6 nye fagarbeidere i Steen & Lund-gruppen

Anleggsgartnerfirmaene i Steen & Lund-gruppen satser sterkt på fagutdanning i egne rekker. I løpet av høsten 2016 ble 6 fagprøver i anleggsgartnerfaget gjennomført og bestått.

Alle er resultat av intern satsing på videreutdanning i Steen & Lund-gruppen, og et godt samarbeid med SOA (senter for opplæring i anleggsgartnerfaget), ifølge en pressemelding fra Steen & Lund.

–Det er fantastisk gøy å gratulere disse gutta med fagbrev. Det er fortjent etter arbeidsinnsatsen og resultater de har vist gjennom flere år i Steen & Lund-gruppen, sier organisasjonsdirektør Svein Erik Bjerkrheim.

Steen & Lund AS og Aakerholt, Steen & Lund AS er begge anleggsgartnerfirmaer med lang historie. Fagutdanning har alltid stått sterkt. Rekruttering til anleggsgartnerfaget er en stor utfordring. Firmaene har til enhver tid flere lærlinger, og jobber aktivt for å motivere øvrige ansatte til å gjennomføre fagutdanning. Firmaene inngår begge i Steen & Lund-gruppen sammen med bemanningsbyrået Ditt Mannskap AS og transportselskapet Bardalen, Steen & Lund AS.

Steen & Lund AS har gjennom mange år leid mannskaper fra bemanningsbyrået Ditt Mannskap AS, og var tidlig ute i bransjen med å plukke ut mannskaper med relevant erfaring fra Polen. Hvis motivasjon og praksis er til stede gis innleide mannskaper fra Ditt Mannskap AS også mulighet for fagbrev og fast ansettelse. Høsten 2013 skrev de første 7 utvalgte i Ditt mannskap avtale om et opplæringsløp. Disse gjennomførte og fikk sitt fagbrev i 2014. Det er denne ordningen som nå har resultert i 6 nye fagbrev i anleggsgartnerfaget i Steen & Lund-gruppen høsten 2016. En av kandidatene fikk karakteren Meget godt bestått.

Opplæringen er gjennomført i samarbeid med SOA - Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget. Det ble gjennomført fagkurs gjennom 10 uker vinteren 2015/2016. Kandidatene har dokumentert praksiskrav og gjennomført tverrfaglig skriftlig eksamen på norsk, og selvsagt vanlig fagprøve.

Ordinære skolelærlinger er også en viktig del av rekrutteringen i selskapene.

–Som det største firmaet i bransjen har vi et stort ansvar for å rekruttere nye fagarbeidere. Vi tilrettelegger opplegg etter de ansattes ønsker og behov, men er tydelig på at dette uansett krever en innsats av hver enkelt. Hos oss er de garantert oppdatert kunnskap fra en byggebransje som er i voldsom utvikling, sier hovedaksjonær Pål Lund.

Det er nok likevel praksiskandidatene som er i flertall når de nye fagbrevene telles opp. Det er flere veier til målet som praksiskandidat. SOA tilbyr tilrettelagte kurs i flere varianter og Steen & Lund AS er medlem av SOA.

Selskapene i Steen & Lund-gruppen kommer til å fortsette å motivere og tilby sine ansatte muligheter for fagbrev. I 2017 ønsker firmaene 5-6 nye lærlinger.