Hedrum middelalderkirke i Larvik er blant kirkene som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Eva Smådahl, Riksantikvaren
Hedrum middelalderkirke i Larvik er blant kirkene som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Eva Smådahl, Riksantikvaren

59,3 millioner til sikring av kulturhistorisk viktige kirker

Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en ekstrabevilgning på 59,3 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg.

Som i tidligere utlysninger har departementet bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene, skriver de i en pressemelding.

- Kirkene er viktige kulturminner og fellesskapsbygninger som mange har et nært forhold til. Midlene vil gi mange kirker et skikkelig løft i arbeidet med vedlikehold og istandsetting. Særlig viktig er det at en nå prioriterer de mange middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran i meldingen.

Hele 328 tilskudd er fordelt til 213 kirker siden høsten 2019. Det er gjennomført fem utlysninger med midler fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til sikring av kulturhistorisk viktige kirker. Midlene har gått til brannsikring og istandsetting.

Resultatet av den femte utlysningen av tilskuddsmidler er nå klart. Denne gangen valgte Riksantikvaren, i samråd med Barne- og familiedepartementet, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet, å prioritere følgende kirker: eiere av kirkebygg fra 1850 og eldre kunne søke om utskifting av gammelt og brannfarlig elektrisk anlegg, mens eiere av middelalderkirker i stein kunne søke om istandsetting eller sikring av klimaskallet og tilskudd til forprosjekt for både utbedring av murverk og slokkeanlegg.

I denne utlysningen har midlene blitt fordelt på 76 tilskudd:

  • 22 tilskudd til utskifting av elektrisk anlegg
  • 28 tilskudd til istandsetting/sikring av klimaskall
  • 12 tilskudd til forprosjekt for utbedring av murverk
  • 14 tilskudd til forprosjekt slokkeanlegg

Disse kirkene har fått støtte.