Illustrasjonsfoto

454.000 fritidsbygg i Norge

I 2016 var det 454 000 fritidsbygg i Norge. De fleste er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder, det vil si som enkeltstående eller i en samling med opptil fire bygg.

Mer enn 236.000 fritidsbygg er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder, eller 52 prosent av det totale antallet.

23 prosent av det totale antallet fritidsbygg ligger i de små områdene med 5–24 bygg. Oppland og Buskerud har flest fritidsbygg av fylkene.

Utviklingen i perioden 2015–2016 viser en økning på bortimot 4.000 bygg. Det har vært størst vekst i tettbygde områder, melder SSB.

Den største andelen av fritidsbygg finnes i høydelaget mellom 0–50 meter over havet, tilsvarende 36 prosent av samtlige fritidsbygg i 2016. Blant fylkene er det Nordland og Hordaland som har høyest antall fritidsbygg i dette høydelaget.

Når høyden overstiger 50 meter blir antall fritidsbygg kraftig redusert. Fra 1.000 meter synker antall fritidsbygg igjen betraktelig, og faller raskt nedover for hver 100 høydemeter.

Over 1.300 meter over havet finnes kun 48 fritidsbygg. Høyest, ligger to fritidsbygg på 1.500–1.600 høydemeter i respektive Ål kommune i Hallingdal i Buskerud og Jølster kommune i Sogn og Fjordane.

Det var tilnærmet lik fordeling av fritidsbygg etter høyde over havet i 2006, 2015 og 2016.

I de nasjonale villreinområdene slik de er avgrenset i Naturbasen til Miljødirektoratet er det totalt 18.606 fritidsbygg. I disse områdene ligger det like mange innenfor som utenfor fritidsbyggområder.

Rondane et betydelig antall fritidsbygg med over 6.800. Både Ryfylke og Austhei i Setesdal har også høyere antall fritidsbygg enn de øvrige villreinområdene. I perioden 2015 til 2016 var det en vekst på totalt 166 fritidsbygg i nasjonale villreinområder.