42 millioner kroner til utvikling av fagskolene

– Alle må lære hele livet for å ikke gå ut på dato. Fagskolene får 42 millioner kroner for å øke kvaliteten og utvikle utdanningstilbudene for å gi den kompetansen arbeidslivet etterspør, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Tom Erlend Skaug.

Som del av oppfølgingen av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden lyste Kunnskapsdepartementet ut utviklingsmidler for kvalitetsutvikling i fagskolene i 2017 og 2018, og det har vært et stort engasjement i fagskolesektoren for utviklingsmidlene.

Fra og med 2019 forvalter Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) tilskuddsordningen for utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Diku står derfor for den årlige utlysningen av midlene.

– Den teknologiske utviklingen fører til at mange arbeidsoppgaver faller bort, og at nye oppgaver som krever annen type kompetanse, kommer til. Derfor er det viktig at fagskolene fornyer seg og får muligheten til å utvikle utdanningstilbud som følger med i tiden, sier Skaug.

Utviklingsmidlene vil i 2019 tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til

* utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv

* utvikling av digitale læremidler

* bruk av digital teknologi for læring

engangsinvestering i utstyr og infrastruktur

Private og offentlige fagskoler kan søke om midler.

Søknadsfristen er 15. mars 2019.