Foto: NTNU

33 innspill til nytt NTNU-campus

Statsbygg har fått inn 33 innspill i den seneste medvirkningsrunden om samlingen av NTNUs campus på Gløshaugen.

Innspillene er nå sendt til Trondheim kommune sammen med prinsippsaken for videre planarbeid, skriver Statsbygg i en pressemelding.

Som byggherre utreder Statsbygg for tiden i tett samarbeid med NTNU hvordan planområdene Høgskoleveien/Grensen og Hesthagen/deler av Høgskoleparken best kan utnyttes.

Via prosjektets digitale medvirkningsportal ntnucampussamling.no og på et åpent digitalt møte i februar ba Statsbygg om innspill til utnyttelsen av de to planområdene. I alt kom det inn 33 innspill. De aller fleste innspillene kom fra enten grunneiere og naboer, og fra organisasjoner og foretak.

– Vi er fornøyde med å ha fått inn mange gode innspill. Vi har både hørt fra de som er positive og synes planene ser bra ut, og fra andre, som har betenkeligheter. I all hovedsak dreier innspillene seg om forhold som har vært tatt opp mye før. Bevaring av trehusbebyggelsen, byggehøyder og den anbefalte gangbroen fra gløshaugplatået er blant temaene som går igjen, sier prosjektdirektør Helga Loholt i Statsbygg i meldingen.

Innspillene er nå sendt til Trondheim kommune sammen med prinsippsaken for videre planarbeid.