30 millioner skal brukes på å kartlegge mineraler på havbunnen

Mineralutvinning på havbunnen kan bli en viktig havnæring, mener regjeringen, som setter av 30 millioner i statsbudsjettet til å kartlegge disse mineralene.

Pengene skal gå til innsamling av geofysiske data og er en oppfølging av aktiviteter fra i år, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– Kunnskap om ressursgrunnlaget på norsk kontinentalsokkel er viktig for staten, slik at en kan sikre god forvaltning og legge til rette for etablering av kommersiell mineralvirksomhet, sier statsråd Tina Bru (H).

Etterspørselen etter mineraler er ventet å fortsette å øke i verden, noe som kan gjøre det økonomisk interessant med utvinning fra havbunnen, mener regjeringen.