3 dødsulykker i 1 halvår

Bygg- og anleggssektoren hadde i første halvår 2003 tre dødsulykker skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding. Totalt er det registrert 17 dødsulykker i arbeidslivet så langt i år som er tre flere enn på samme tid i fjor.

Ifølge Arbeidstilsynet skyldes økningen først og fremst flere ulykker innen veitransport. Hele syv av ulykkene knytter seg til utforkjøringer, fastslår Arbeidstilsynet. De tre dødsulykkene som er registrert under bygg og anleggsvirksomhet er en spreningsulykke, utforkjøring under transport av utsprengte steinmasser og under en løfteoperasjon ble en person klemt mellom en silotank og en bergknaus. I 2002 omkom 39 personer i landbasert virksomhet to flere enn året før.