25 millioner til restaurering av Aulestad

Kultur- og kirkedepartementet har bevilget 25 millioner kroner til restaurering av Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad.

Neste år er det 100 år siden Bjørnson døde, og restaureringen av alle bygningene på Aulestad skal da stå ferdig. Restaureringsarbeidene er allerede i gang, og Aulestad er stengt så lenge disse arbeidene pågår.

Bjørnstjerne Bjørnson kjøpte gården Aulestad i Gausdal i 1874. Etter Karoline Bjørnsons død i 1934 ble bygningene overtatt av staten og åpnet som museum året etter. Maihaugen har ansvar for forvaltning og drift av anlegget.

Av de 25 millionene som nå er bevilget kommer 11,5 millioner kroner fra tiltakspakken for sysselsetting og 13,5 millioner kroner fra spillemidlene til kulturbygg.