218 millioner kroner til vindmøllepark på Jæren

Om to år kan en tredel av Stavangers husstander få all strøm fra fornybar energi fra Jæren. Enova har gitt tilsagn om støtte til bygging av 27 vindmøller.

I alt vil statsforetaket Enova bidra med en investeringsstøtte på inntil 218 millioner kroner til Høg-Jæren Energipark. Bevilgningen er ifølge Stavanger Aftenblad den største som til nå er gitt til et fornybar energiprosjekt i Norge. Det har ligget i kortene en stund at tilsagnet ville komme, men styreleder Rune Hersvik i utbyggingsselskapet Jæren Energi AS var likevel svært lettet da han fikk meldingen om statsstøtten torsdag. Vi har et prosjekt som vil koste rundt en milliard kroner å realisere. For at det skal skje trenger vi hjelp fra flere hold. Det er godt at dette nå er på plass, så vi kan komme oss videre, sier Hersvik til NTB. Nå håper han på grønnere tilleggsordninger i Europa, slik at miljøbevisste støttespillere kan kjøpe andeler av produksjonen. Dessuten trengs det drahjelp fra kraftprisen. Kommer alt dette på plass vil vi få et endelig vedtak om utbygging i løpet av sommeren eller høsten. Høg-Jæren Energipark skal kunne levere strøm fra 27 vindmøller i løpet av 2009. Vindmøllene består av 80 meter høye tårn, 130 meter høye med rotor.