2007 kan bli historiens varmeste år

2007 ligger an til å slå alle tidligere rekorder og bli det varmeste året som noen gang er registrert, mener britiske meteorologer.

Meteorologisk institutt i Storbritannia, Met Office, regner med en global gjennomsnittstemperatur i 2007 på 0,54 grader over langtidsnormalen. Det vil gjøre 2007 til det varmeste året siden systematiske målinger tok til for rundt 150 år siden. Met Office offentliggjorde torsdag sin årlige «langtidsmelding» for året som nettopp har startet. En kombinasjon av flere faktorer gjør det sannsynlig at 2007 vil slå den tidligere rekorden fra 1998, da gjennomsnittstemperaturen lå 0,52 grader over langtidsnormalen, skriver Met Office. Sannsynligheten for at 2007 vil slå tidligere rekorder settes til 60 prosent. El Niño I tillegg til virkningen av menneskeskapte klimaendringer kommer effekten fra den periodiske El Niño, en unormalt varm havstrøm i Stillehavet, utenfor kysten av Sør-Amerika, som kommer med noen års mellomrom. Ifølge Verdens meteorologiorganisasjon WMO vil årets El Niño vare godt inn i første kvartal 2007. Effekten på globale temperaturer vil vare flere måneder etterpå. Også i 1998 kom El Niño-effekten i tillegg og forsterket den gradvise oppvarmingen som er registrert de siste tiårene. Alle de ti varmeste årene som er registrert har inntruffet etter 1994. Ny advarsel Dette representerer en ny advarsel om at klimaendringer allerede er i full gang rundt om i verden, sier Met Office-forsker Katie Hopkins. Årsprognosen fra Met Office er laget i samarbeid med klimaforskere ved East Anglia-universitetet. Den er basert på statistikk og matematiske modeller. Tilsvarende prognoser har blitt laget de sju siste årene. Feilmarginen blir oppgitt til bare 0,06 grader. Ødeleggende FNs klimapanel regner med en temperaturøkning på to til seks grader i løpet av dette hundreåret, dersom utslippene av CO2 og andre klimagasser ikke blir redusert drastisk. Dette temperaturanslaget vil trolig bli revidert når klimapanelet i begynnelsen av februar legger fram en ny hovedrapport. En så rask temperaturøkning vil føre til omfattende og potensielt ødeleggende endringer av klimaet på jorda.