Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

19 har mistet livet i branner i første halvår

Så langt i år har 19 personer omkommet i branner her i landet. Det er like mange som i første halvår i fjor.

Totalt omkom det 35 personer i 2015. Det er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker – over halvparten av dem som har omkommet i branner i år, har vært over 67 år. Mange er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Ofte starter branner på komfyren.

– Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet. Som pårørende bør du også sørge for at noen du er glad i, får installert komfyrvakt, sier fungerende direktør Kristin Cordt-Hansen i DSB.

Til sammen har 2.339 mennesker omkommet i branner i Norge siden 1979, i gjennomsnitt 64 personer hvert år.