Prosjektdirektør Fernando Vara i Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) (f.v.), prosjektleder for tunnel TBM, Anne Kathrine Kalager i Bane Nor og anleggssjef Matteo Ortu i Acciona Ghella Joint Venture (AGJV).

10 prosent av Follobanetunnelen boret - se bildekarusell

De fire tunnelboremaskinene jobber nå for fullt med å spise meter for meter i Follobaneprosjektet.

En stor del av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski skal gå i tunnel gjennom Ekebergåsen. 18,5 kilometer av den 20 kilometer lange tunnelen skal bores med tunnelboremaskiner (TBM). Riggområdet for tunneldriving med TBMer på Åsland i Oslo.

Så langt har de fire TBMene drevet rundt ti prosent av den totale lengden som skal bores.

- Arbeidet ligger i rute, fastslår prosjektleder for tunnel TBM, Anne Kathrine Kalager i Bane Nor.

Totalt skal det bores 36 kilometer tunnel i de fire løpene - i den største kontrakten på det gigantiske Follobaneprosjektet. Hele Follobaneprosjektet har en verdi på rundt 23 milliarder kroner, og skal stå klart i 2021. TBM-kontrakten, som utføres av Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), er på hele 8,7 milliarder kroner, og er den største kontrakten i norsk infrastrukturutbygging noen sinne.

Dette skal være det eneste prosjektet i Europa hvor fire TBMer arbeider samtidig. I sydgående retning mot Ski, borer de to maskinene «Anna fra Kloppa» og «Magda Flåtestad» - mens i nordgående retning mot Oslo, borer de to maskinene «Dronning Eufemia» og «Dronning Ellisiv». De to maskinene i retning Oslo startet først, mens den siste maskinen, «Magda Flåtestad» i retning Ski, ble startet opp i desember i fjor.

I retning nord har TBM-en «Dronning Eufemia» passert 1,5 kilometer, mens «Dronning Ellisiv» har passert 1,2 kilometer. I retning syd har Anna fra Kloppa boret 671 meter. I løpet av den beste dagen har «Dronning Eufemia» boret 26 meter, i den beste uken har den boret 126,4 og i den beste måneden har den boret 431,6 meter.

Alle de fire tunnelboremaskinene har startet opp i løpet av høsten 2016 og boringen skal etter planen være ferdig innen to år. Utgangspunktet er anleggsområdet på Åsland, der hver av de fire maskinene skal bore om lag ni kilometer av de to tunnelløpene. Maskinene er 150 meter lange, veier ca. 2.400 tonn og borhodet har en diameter på 9,96 meter. Innvendig diameter for hvert tunnelløp etter betongutforing er på 8,75 meter.

En viktig del av tunnelarbeidet er produksjon og montering av betongelementene. Dette skal gi en vanntett konstruksjon. Totalt skal det benyttes 140.000 elementer i prosjektet, og det er bygget opp en stor fabrikk på anleggsområdet.

- Ringen av elementene er vanntett. Elementer støpes og monteres med et høyt presisjonsnivå, slik at det skal passe perfekt. Elementer monteres rett bak borhodet, forteller Kalager.

Den nordligste delen av tunnelen i Follobaneprosjektet inn mot Oslo S drives med konvensjonell sprengning.