Verkstedveien 1 er et moderne kontorbygg på mer enn 31 000 kvadratmeter. Fra kontorbygget er det kort vei til alt av kollektivforbindelser ved et av de største knutepunktene i Oslo. Foto: Knut Neerland - Magent.no
Verkstedveien 1 er et moderne kontorbygg på mer enn 31 000 kvadratmeter. Fra kontorbygget er det kort vei til alt av kollektivforbindelser ved et av de største knutepunktene i Oslo. Foto: Knut Neerland - Magent.no

Yara får nytt hovedkontor

Yara International har signert ny leieavtale med Entra og vil flytte til nytt hovedkontor på Skøyen i 2027. Avtalen har en varighet på ti år, og omfatter leie av mer enn 16.000 kvardratmeter kontorlokaler i Verkstedveien 1.

Yara International har i dag kontorer i tre ulike eiendommer på Skøyen. Deres kommende hovedkontor vil bli i Verkstedveien 1, hvor de vil disponere areal i fjerde til sjuende etasje. I en pressemelding heter det at det ventes at Yara er samlokalisert i sine nye lokaler i løpet av første kvartal 2027.

– Yara ønsker å samle alle ansatte i Oslo i ett bygg og med moderne lokaler tilpasset hybride arbeidsformer. Vi er glade for at vi har funnet lokaler for nytt hovedkontor på Skøyen - et sted vi kjenner godt og som vi også ser er i sterk utvikling, sier Solveig Hellebust, EVP People, Process and Digitalization i Yara International, i pressemeldingen.

Fellesarealene i Verkstedveien 1 skal oppgraderes, og i prosessen vil det bli vektlagt en høy grad av ombruk og gjenbruk. Entra skal blant annet tilrettelegge for et showroom som presenterer Yaras løsninger, i tillegg til en grønn takterrasse for dyrking av grønnsaker og vekster. Personalrestauranten vil dermed få tilgang til sesongbaserte råvarer fra eget tak.

– At Yara velger Entra ser vi på som en stor tillitserklæring. De har vært en viktig kunde for Entra med kontorer på til sammen 11.800 kvadratmeter i to av eiendommene som var en del av porteføljen fra Oslo Areal. Når Yara ønsket å samle sitt nye hovedkontor under samme tak, er det gledelig at vi kan tilby kontorer som svarer til de behovene som en stor og internasjonal aktør som Yara har. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Yara, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.