Leder av teknisk fagteam i Entra, Pål Oroszko og COO i Consigli, Ingebjørg Foss Daae. Foto: privat.
Leder av teknisk fagteam i Entra, Pål Oroszko og COO i Consigli, Ingebjørg Foss Daae. Foto: privat.

Entra vil redusere energi- og materialkostnader med kunstig intelligens

Entra, som har som mål å være et klimanøytralt selskap innen 2030, har inngått en rammeavtale med det norske teknologiselskapet Consigli som gjør kunstig intelligens tilgjengelig i alle Entras eiendomsprosjekter.

Entra har testet teknologien over tid, og funnet ut at energi- og materialforbruket kan reduseres, og i tillegg kan kostnadsreduksjon gjøre tidligere ulønnsomme prosjekter lønnsomme. Dette ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Kunstig intelligens har allerede i testfasen bidratt til å skape ekstra verdi i våre prosjekter gjennom optimalisering av arealbruk. Å utnytte tilgjengelig areal best mulig kan være forskjellen om et prosjekt er økonomisk bærekraftig eller ikke, sier Pål Oroszko, leder av teknisk fagteam i Entra, i meldingen.

Entra har så langt erfart at kunstig intelligens kan være et svært nyttig verktøy for å utvikle mer miljøvennlige bygg med mindre bruk av materialer. Ved hjelp av kunstig intelligens kan man for eksempel gjennomføre flere milliarder beregninger for å finne de beste løsningene ved kabelføring og ventilasjon. Kunstig intelligens brukes også til å redusere risiko og antall arbeidstimer i kvalitetssikring av kravspesifikasjoner, FDV-dokumentasjon og leveringsbeskrivelser.

Pål Oroszko understreker at Entra ser på KI som et nyttig supplement, og ingen erstatning for menneskelig arbeidskraft.

– Vi vil fortsatt trenge de beste folkene med høy teknisk faglig kompetanse. Kunstig intelligens kan imidlertid være et nyttig verktøy som løser tidkrevende og kjedelig arbeid til en brøkdel av tiden det tar å gjøre arbeidet manuelt, sier Oroszko i pressemeldingen.

Teknologien til Consigli skal være bygget på at kundens informasjon fôres inn i et lukket system, slik at kundedata ikke brukes til å trene systemet.

Consigli ble startet av Janne Aas-Jakobsen i 2020, og er et norsk teknologiselskap som prosjekterer og kvalitetssikrer underlaget i eiendomsutviklerprosjekter ved hjelp av KI. Produktet omtales som «den selvprosjekterende ingeniøren». Ifølge meldingen blir all teknologiutvikling gjort internt i selskapet.