CK2 med Akerselva. Illustrasjon Haugen-Zohar Arkitekter og Oslo Works

CK2 med Akerselva. Illustrasjon Haugen-Zohar Arkitekter og Oslo Works

Entra fikk godkjent plan for Oslo-tomt

Bystyret i Oslo godkjente onsdag ettermiddag Entras planforslag for Christian Krohgs gate 2 i Oslo sentrum.

I en pressemelding skriver byggherren at forslaget innebærer en kombinasjon av bevaring av eksisterende bygningsmasse, ombygging og oppføring av tilbygg og påbygg.

Christian Krohgs gate 2 ligger på Vaterland, kun få minutters gange fra Oslo S. Bygget er en del av den historiske industribebyggelsen langs Akerselvas bredder og består av bygg fra ulike tidsepoker.

– Vaterland er et av de mest sentrale og viktigste områdene i Oslo. Vi ønsker med planforslaget å gi noe tilbake til byen og lokalmiljøet i form av utvikling av attraktive byrom og tilbud som vil være positive tilskudd til området. Entra skal derfor gå foran i arbeidet med å gjøre området til et attraktivt, trygt og levende sted å oppholde seg, sier Per Ola Ulseth, prosjektutviklingsdirektør i Entra i meldingen.

Entra understreker at Christian Krohgs gate 2 skal ta vare på historien, samtidig som eiendommen fornyer og tilpasser seg området det er en del av. Akerselva er en viktig del av historien til Oslo og dette bygget. Som en del av utbyggingen skal Entra etablere gangforbindelse på vestsiden av elva mellom Vaterland bru og Hausmanns bru. Turstien blir åpen for alle. Tidligere var det direkte adkomst fra Christian Krohgs gate til Akerselva, kalt «Borgens gang».

– Det å åpne opp og gjøre passasjen tilgjengelig for byen er helt i tråd med vår visjon for Vaterland som område og dette bygget. Vi ønsker å gjenskape «Borgens gang» gjennom bygget slik at vi kan koble byen og elva sammen igjen, sier Ulseth.

Entra skal vurdere hvordan deler av bygget, gjerne i kombinasjon med takflatene, kan gi positive bidrag til lokalmiljøet gjennom å tilby fasiliteter og faglige arenaer for ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Det kan være aktuelt å samarbeide med lokale aktører som arbeider med sosial bærekraft, kultur, lokalhistorie og som ønsker å være med på å gi noe tilbake til byen.

Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner som et FutureBuilt forbildeprosjekt, samt at bygget skal oppnå BREEAM-NOR Excellent sertifisering.