Illustrasjon: MAKE Arkitekter

WK Entreprenør bygger Harbitzalleen

WK Entreprenør har fått i oppdrag av Harbitzalleen bolig AS Profier og Møller Eiendom å bygge første byggetrinn av Harbitzalleen på Skøyen.

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med en foreløpig verdi av 426 millioner kroner inkl mva. I byggetrinn 1 inngår 7 bygg og tilsammen 161 leiligheter og parkeringskjeller. Prosjektet er tegnet av MAKE Arkitekter AS.

- Vi er svært fornøyd med at Profier og Møller Eiendom valgte oss som samarbeidspartner for dette prosjektet og vi har hatt en tett og god dialog over lang tid som til slutt resulterte i at prosjektet kunne realiseres og kontrakt inngås. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet som er etablert med Profier og Møller Eiendom og øvrige aktører i prosjektet, uttaler daglig leder Britt Røed Lohne i WK Entreprenør i en pressemelding.

Møller Eiendom og Profier AS skal sammen utvikle 322 leiligheter på Skøyen. 321 av 322 leiligheter er solgt. Hele prosjektet vil bestå av ca 60.000 kvm når det er ferdig utbygget.

I tillegg til de 322 boligene skal Møller Eiendom bygge et nytt kontorbygg på ca 26.500 kvm, en barnehage og opptil 4.500 kvm handelsarealer.

Det verneverdige Laboratoriebygget fra 1920 skal bevares og får en fremtredende rolle på det nye torget.